Waar

Jan van Eyckstraat 4
8510 Kortrijk

De Koninklijke Geschied- en Oudheidkunidge Kring zet zich in om de studie van geschied- en oudheidkundige onderwerpen die de stad Kortrijk, het arrondissement of de voormalige kasselrij Kortrijk betreffen aan te moedigen en uit te voeren. Ze heeft als doel de kennis van alles wat hiermee in verband staat te verspreiden. Hiervoor worden activiteiten: lezingen over historische en lokale onderwerpen, studienamiddagen, bezoeken aan tentoonstellingen, af en toe een uitstap naar een te verkennen stad of streek, georganiseerd.

De jaarlijkse publicatie wordt sinds enkele jaren toegespitst op één thema. Zo verscheen reeds een studie over de Kortrijkse kunstenaarsfamilie Savery, een overzicht van de Kortrijkse beroepsfotografen voor WOI en de geschiedenis van Kortrijkse bedrijven. Monumentenzorg is ook een van de bekommernissen van de kring. Met de steun van de kring kon verhinderd worden dat enkele historische gebouwen zoals het Belfort, het begijnhof en de Broelbrug afgebroken werden en werd een reeks archiefstukken gerestaureerd.

Overzicht