Heemkunde West-Vlaanderen overkoepelt lokale en regionale vrijwillige erfgoedverenigingen, heemkringen, in West-Vlaanderen. Zij doet dit door het coördineren van kennisuitwisseling en samenwerking, het begeleiden van bovenlokale erfgoedprojecten, uitgave van publicaties, het organiseren van overleg, ontmoetingen en vorming en het peilen naar wensen en noden van leden en niet-leden. In haar artikelendatabank verzamelt Heemkunde West-Vlaanderen bijdragen verschenen in de Heemkundige Tijdschriften uit West-Vlaanderen.

Overzicht