Waar

Aalbeeksestraat 159
8510 Kortrijk

Davidsfonds is een Vlaamse sociaal-culturele netwerkorganisatie die vanuit een christelijke inspiratie op een dynamische en inclusieve manier mensen verbindt door samen cultuur te beleven en ervan te genieten. Davidsfonds organiseert een waaier aan activiteiten rond taal, geschiedenis, kunst en erfgoed. Daarmee beogen we de persoonlijke ontplooiing en emancipatie van alle inwoners van Vlaanderen en Brussel, maar evengoed een sterkere sociale cohesie. Dat realiseren we in dialoog en wederzijds respect, solidariteit en een grote maatschappelijke bewogenheid. Samenwerking, kwaliteit en innovatie staan daarbij voorop. Met een open blik op de wereld en de toekomst omarmen wij de samenleving in al haar diversiteit.

In de praktijk gebeurt cultuurbeleving het vaakst met mensen uit je omgeving. Davidsfonds Aalbeke houdt daarom de vinger aan de pols van de Aalbeekse gemeenschap en werkt zo vaak als mogelijk samen - niet alleen met Davidsfonds-afdelingen uit de omgeving, maar ook met andere Aalbeekse verenigingen en initiatieven. ‘Cultuur beleef je samen!’

Overzicht