Waar

Schardauw 1
8520 Kuurne

A.Vi.Bo, de Nationale Federatie Algemene Vinkeniersond, is de belangenbehartiger voor de vele vinkenlokalen en maatschappijen in Vlaanderen. Ze ontstond uit de hoofdraad, in 1939 in het leven geroepen als comité dat moest toezien op het correct verloop van de vinkenzettingen en op betwistingen in verband met zang, het naleven van het spelreglement en het uitdelen van trofeeën. In 1935 ontstond een eerste verbond, zo kon tussen de verschillende verenigingen afgestemd worden wanneer een vinkenzetting plaatsvond in welke gemeente. In 1945 werd Avibo als overkoepelend orgaan opgericht voor de, op de dag van vandaag, 40 gewesten.

Overzicht