Wie waren de grootouders van mijn grootouders? Klim in jouw stamboom!

In het stadsarchief van Menen wordt verteld en getoond welke archiefdocumenten en stukken er bestaan om stamboomonderzoek op te starten. 

Praktisch

Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 - 8930 Menen

21/04/2024 - 14:00 t/m 18:00

Contact: erfgoed@menen.be