Thuis bij de Begijnen

Geen stoffig museum, maar het belevingscentrum maakt je in het begijnhof van Kortrijk wegwijs in de boeiende geschiedenis van de begijnen. Op initiatief van enkele 'grootjuffrouwen' uit het Kortrijkse begijnhof kan u nog eens het dagdagelijkse leven van de begijnen beleven.

In de kijkwoning, begijnhofkapel en op de bleekweide herleven de begijnen voor één dag in het Kortrijkse begijnhof. Het begijnhof als een oefenschool voor geestelijke volmaaktheid. De dag van een begijn is verdeeld tussen gebed en handwerk.

Praktisch

Begijnhof Kortrijk

https://www.facebook.com/Kortr...