Waar

Kooigemplaats 13
8510 Kortrijk

De huidige neogotische kerk staat op de plaats waar vroeger een romaanse kerk stond. In 1840 begon de afbraak van de oude kerk en werd de bouw van de nieuwe aangevat. De nieuwe kerk heeft een driebeukig grondplan met een toren langs de westzijde. Het gebouw bleef in die staat tot 1918, tot de Duitsers de kerktoren vernietigden tijdens hun defensief tegen de geallieerden. Uiteindelijk zou de heropbouw van de toren voltooid worden in 1923.

Een groot deel van de collectie van de huidige kerk werd overgenomen van de romaanse kerk. Het schilderij ‘De vlucht naar Egypte’ werd vermoedelijk in de 17de eeuw gemaakt. Zowel de stralenmostrans als de miskelk werden in de eerste helft van de 18de eeuw vervaardigd door Philip-Joos De Vos een gekende edelsmid van die tijd.

Specifiek was de parochie van Sint-Laurentius gekend om op te komen voor de armen. Zoals de legende vertelde, keek Laurentius van Rome net voor zijn dood richting een groep armen en sprak de woorden: ‘ziedaar de schatten van de kerk’. In de lijn van Laurentius’ motto bakte de parochie al sinds begin de 16e eeuw brood voor de armen. Deze traditie bleef voortbestaan tot het midden van de 19de eeuw.

Ontdek hier de collectie van de Sint-Laurentiuskerk

Bronnen en gerelateerde publicaties

‘Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof’, Inventaris onroerend erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/60860.

P. Despriet, De Zuidwestvlaamse parochiekerken, deel 1, Kortrijk, 1982, p. 188-192.

Jo Claes, Sanctus meer dan 500 heiligen herkennen, (Leuven: Davidsfonds), p219.

Overzicht