Waar

Bissegemplaats 1
8501 Kortrijk

Oorspronkelijk op de locatie waar de huidige Sint-Audomarus- of Sint-Omaarskerk staat, bevond zich de oude neoromaanse Sint-Audomaruskerk. Door de snelle bevolkingsgroei in Bissegem doorheen de tweede helft van de 19de eeuw bleek de oude kerk te klein. De aanbouw voor de nieuwe neogotische kerk werd in 1898 aangevat naar ontwerp van Jean-Baptiste Bethune. De kerk heeft een driebeukig kruisvormig grondplan. Sint-Audomarus van Terwaan wordt als heilige vaak aangeroepen tegen blindheid en oogziektes.

De collectie bevat nog een uitgebreide verzameling van heiligenbeelden uit de 17de- en 18de-eeuw met als uitblinker een houten beeld van de Heilige Sebastiaan in rococostijl die in de periode van 1741 tot 1770 vervaardigd zou zijn. Uitzonderlijk zijn de twee 16de-eeuwse grafstenen in het transept. De ene grafsteen is gewijd aan Gheeraert van Steenkiste en zijn vrouw Willemine Mule. De tweede grafsteen werd gemaakt ter ere van Laurentius Fremault die pastoor en kapelaan was voor de kerken in en rond Kortrijk tot 1550. Naast oudere objecten zijn er ook enkele recentere te vinden, Sint-Audomarus heeft namelijk in de jaren 80 van de vorige eeuw enkele schenkingen ontvangen van Mgr. Leo Theobald Delaere, de eerste bisschop van Molegbe-Congo. Enkele van deze schenkingen waren onder andere een vergulden ciborie met een ivoren stam en een dienstaltaar met twee ivoren slagtanden.

In 2020 werd bekendgemaakt dat de Sint-Audomarus een nevenbestemming zou krijgen die aansloot bij de noden van de gemeenschap. Het gebouw zou dermate aangepast worden dat het koor nog als liturgische kapel gebruikt kan worden en het schip een volledig nieuwe functie krijgt. De buurtbibliotheek, academie en het wijkcentrum zouden zich vestigen in een nieuw verbouwd schip. De werken startten in de zomer van 2023 en zouden afgerond moeten zijn tegen de zomer van 2024.

Raadpleeg de objecten op erfgoedplus

Bronnen en gerelateerde publicaties

Claes, Jo, Sanctus meer dan 500 heiligen herkennen, (Leuven: Davidsfonds), 62.

Despriet, P., De Zuidwestvlaamse parochiekerken, deel 1, Kortrijk, 1982, 79.

‘Parochiekerk Sint-Audomarus’, Inventaris onroerend erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/60582.

‘Sint-Audomaruskerk in Bissegem krijgt nieuwe functie’, Focus wtv, 9 februari 2022, https://www.focus-wtv.be/nieuws/sint-audomaruskerk-bissegem-krijgt-nieuwe-functie.

‘Kortrijk investeert 3,3 miljoen euro in nevenbestemming Bissegemse kerk’, Bouw&Wonen, 10 februari 2022, https://www.bouwenwonen.net/artikel/Kortrijk-investeert-33-miljoen-euro-in-nevenbestemming-Bissegemse-kerk/48552.


Overzicht