Waar

Conservatoriumplein 1
8500 Kortrijk

De collectie werd gevormd door radio 2 West-Vlaanderen, ze bestaat uit toestellen, documentatie, bandopnames en archief. De toestellen zijn onder te verdelen in radio's en studiomateriaal: mengpanelen, microfoons, bandrecorders, enz. De radio's zijn grotendeels apparaten van Philips, Barco en SBR. Het klankarchief bestaat uit 78-toerenplaten en magnetofoonbanden. Het papieren archief van Radio 2 West-Vlaanderen bestaat uit ongeveer 80 meter. Bij de intrek van radio 2 West-Vlaanderen in het nieuwe gebouw aan de Expo was er geen plaats meer voor de collectie. Ze werd overgenomen door de vzw Omroepmuseum, verbonden aan de VRT, die de collectie in bruikleen gaf aan de stad Kortrijk. De vzw Omroepmuseum gaat al terug op de jaren '60 en heeft tot doel radio- en tv-toestellen te verzamelen en tentoon te stellen. Oorspronkelijk had de vzw tot doel een permanente tentoonstelling te voorzien, van dit plan wordt nu afgezien. De Kortrijkse collectie wordt nu bewaard in het muziekcentrum. De platencollectie, zo'n 25.000 vinylplaten met Belgische muziek, van klassieke componisten over brassbandmuziek tot Vlaamse schlagers, werd ondergebracht in de bibliotheek. Het papieren- en klankarchief werd overgedragen aan het Rijksarchief Kortrijk.

Raadpleegbaarheid fysieke objecten

Het archief is raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief Kortrijk.

Overzicht