Esperantofonds

Het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet verzamelde, klasseerde, registreerde en digitaliseerde Esperanto-objecten. Zo werd één van de grootste Esperantocollecties ter wereld samengesteld, bestaande uit boeken, tijdschriften, archief, vlaggen, affiches en documentatie. De collectie ontstond uit de persoonlijke verzameling van Cesar Vanbiervliet. Hij schonk zijn verzameling aan de stad. Van 1970 tot 2020 werd de collectie in de Openbare Bibliotheek bewaard. Het fonds bevatte zo'n 8500 boeken, 1000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere objecten betreffende Esperanto en andere plantalen. De collectie kan niet mee verhuizen naar een nieuw te bouwen bibliotheek en werd daarom in 2020 herbestemd. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience uit Antwerpen nam ongeveer een derde van de titels over, er verhuisden ook onderdelen naar het KADOC en Amsab en naar de stadsarchieven van Kortrijk en Brugge. De resterende boeken en tijdschriften werden overgenomen door een privé-persoon die ze samengevoegd heeft met zijn privé-collectie; hiervoor werd de vzw Internacia Esperanto-Arkivo opgericht. Het archief werd overgebracht naar de vzw Vlaamse Esperantobond te Antwerpen, waar het wacht op inventarisering, met het oog op overdracht aan het FelixArchief.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

Het gedigitaliseerde gedeelte van het fonds blijft raadpleegbaar via de website van het Esperantofonds.

Overzicht