Waar

Gemeenteplein 2
8790 Waregem

Stadsarchief Waregem

Deze collectie werd samengesteld uit was de Stichting Magloire Loquet in 2012 aan het stadsarchief heeft geschonken. Magloire Loquet was een volksfiguur. Hij stichtte verschillende verenigingen in Waregem, of was er lid van. Op zijn 21 jaar werd hij lid van de Koninklijke Fanfare de Geniale Jongens, waar hij tot hoge leeftijd voorzitter en muzikant bij zou blijven. Ook stichtte hij in 1943 een afdeling van de Chiro in samnwerking met E.H. Roger Debusschere en stichtte hij de Zingende Sterren in samenwerking met Jan Callens, ook lag hij aan de basis van de Beierse Musik- und Tanzkapelle (Zillertaler Blaaskapelle) en was hij voorzitter van de Jeugdfanfare Groeninge. Tot op hoge leeftijd bleef Loquet met het Waregemse verenigingsleven begaan en stichtte tot slot een v.z.w. die instond voor de bewaring van hun verenigingsarchieven. Deze collectie omvat verscheidene, al dan niet samenhangende documentatie over (voormalige) Waregemse verenigingen. Vaak is de informatie zodanig losstaand of de archieven te klein om ze afzonderlijk onder te verdelen. De collectie bevat onder meer briefwisseling, foto- en verslagboeken, brochures naar aanleiding van (sportieve) evenementen, krantenknipsels, enz.

Raadpleegbaarheid fysieke objecten

Het archief is raadpleegbaar in het Stadsarchief van Waregem.

Raadpleegbaarheid digitale objecten

De collectie is beschreven in Probat.

Overzicht