Stad Wervik en Stedelijke Oudheidkundige Commissie vzw

Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw kwam in het stadscentrum van Wervik en ook daarbuiten bij grote werken zoals de heraanleg van het Sint-Maartensplein, de bouw van het zwembad op Oosthove, de Bouw van het rustoord op de steenakker, op de pionier, in de centrumstraten en langs de Leie, het rijke archeologische verleden van de stad aan het licht. De uitgebreide collectie omvat heel wat Romeinse en Middeleeuwse vondsten, maar ook ouder materiaal en ook kleinere vondsten van binnen de stadskern zijn nog steeds bewaard voor verder onderzoek en voor tentoonstellingen.

Raadpleegbaarheid digitale collectie

De collectie is gedeeltelijk digitaal toegankelijk via http://www.erfgoedinzicht.be

Overzicht