Volkskunde West-Vlaanderen verenigt geïnteresseerden in West-Vlaamse volkscultuur. In het verleden werden verschillende activiteiten georganiseerd zoals studiedagen in samenwerking met een museum of erfgoedvereniging, geleide bezoeken aan musea en tentoonstellingen. Jaarlijks organiseert Volkskunde West-Vlaanderen samen met het Volkskundemuseum te Brugge het Midwinterfeest, een unieke traditionele Kerstmarkt. De digitale nieuwsbrief Mengelmaren bevat zowel nieuws als inhoudelijke artikels. In de Zwarte Kat sessies nodigt Volkskunde West-Vlaanderen viermaal per jaar experten, verzamelaars en liefhebbers uit in het Volkskundemuseum om te spreken over overgangsrituelen, seizoenstradities, oude ambachten of volksverhalen. De vorm kan variëren van een lezing tot een demonstratie of een opvoering. Wat elke gast gemeenschappelijk heeft, is de passie voor volkskunde en het onderwerp waarover hij of zij vertelt.

Overzicht