Langs d'Heuleboorden is de heemkundige kring van Heule. De heemkring richt zich op de wetenschappelijke studie van het verleden van het dorp en de gemeenschap. De heemkring organiseerde al verschillende tentoonstellingen, werkte samen met het Davidsfonds en de Vrienden van de Preetjes Molen en werkte mee aan verschillende erfgoedinitiatieven zoals het aanbrengen van gedenkplaten en informatiepanelen. In het verleden werd het tijdschrift Heulespiegel uitgegeven. De vereniging bewaart een documentaire collectie rond Heule. De collectie is te raadplegen na afspraak.

Overzicht